Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych , obejmującej reprezentację klienta w negocjacjach handlowych i sporach sądowych, doradztwo z dziedziny prawa korporacyjnego, prawa handlowego oraz w zakresie prawa umów, doradztwa transakcyjnego oraz współpracy przy realizacji konkretnych przedsięwzięć biznesowych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, tworzeniu i opiniowaniu umów handlowych i cywilnoprawnych, przekształcanie spółek, restrukturyzacja spółek prawa handlowego, fuzje, tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń ze statusem OPP.
 
 
W czym możemy pomoc:
 
  • Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, prawie pracy , prawie cywilnym , kontraktach międzynarodowych oraz w dziedzinie: prawa wojskowego, prawa lotniczego, prawa giełdowego , prawa autorskiego,. prawa własności intelektualnej, w tworzeniu umów franchisingu, w zamówieniach publicznych, przekształceniach spółek, obsłudze przedstawicielstw spółek zagranicznych. W zakresie doradztwa oraz wsparcia biznesowego i prawnego branży kreatywnej tworzymy umowy z aktorami, scenarzystami, scenografami, zajmujemy się umowami związanymi z wynajmem widowni oraz tworzeniem umów z teatrami. Kancelaria ma również wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa budowlanego oraz zabezpieczenia umów związanego z kupnem-sprzedażą nieruchomości wraz z redukcją ryzyka związanego z tymi transakcjami.
 
 
Usługi mogą być świadczone w języku polskim i angielskim. Współpraca międzynarodowa oraz obsługa przedstawicielstw spółek zagranicznych stanowi ważny element działalności Kancelarii .