Doświadczenie

1)    PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII I  PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
KLIENCI: 
CPC SP. Z O.O.
S4T SP ZO.O.
VISIONA POLSKA SP. Z O.O.
W czym możemy pomóc: 

       -   ochrona dóbr intelektualnych 
      -    sporządzanie i opiniowanie umów  licencyjnych, 
      -     sporządzanie i opiniowanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, 
-    doradztwo w postępowaniach dotyczących rejestracji znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych;
-    doradztwo w zakresie eksploatacji programów komputerowych;
-    ochrona know-how;
-    dochodzenie należności twórcy;
-    kompleksowa obsługa prawna we wszystkich aspektach związanych z prawem nowych technologii.
 Obsługa również w języku angielskim. 

 

 

2)    KREATYWNI, PRAWO AUTORSKIE:

Klienci Kancelarii: 
Janusz Szydłowski, Krystyna Podleska, Magdalena Walach, Marcin Sianko, Zuzanna Grabowska, Dagmara Bąk, Sławomir Rokita, Paweł Okraska, Przemysław Sokół, Kasia Galica, Grupa Rafała Kmity,  

W czym pomagaliśmy i nadal pomagamy:
 -  opracowaniu umów dla w/w aktorów w związku z ich kreacjami aktorskimi w    spektaklu „ Down-us”    
-    Przemysław Sokół, w  tworzeniu umowy o przeniesienie praw autorskich do skomponowanej do spektaklu „ Down_us” muzyki ( Teatr Stu, Teatr, Imka).
-    Dariusz Starszewski (przy przeniesieniu praw autorskich związanych z reżyserią spektaklu „ Down-us” 
-    Grupie Rafała Kmity- doradztwo w zakresie związanym z opiniowaniem umów z twórcami współpracującymi z Grupą Rafała Kmity 

 


     

3)    FIRMY BUDOWLANE, DEWELOPERZY- PRAWO BUDWLANE, USTAWA DEWELOPERSKA.

Klienci : Chemobudowa Kraków, Instal Kraków S.A., Proimex Sp. z o.o., Euroconsulting, Magdalena Walach i Paweł Okraska. 

W czym pomagaliśmy i w czym pomagamy obecnie:
- negocjacjach w sprawie zakupu nieruchomości prowadzonych z właścicielami nieruchomości;
- przygotowywaniu i opiniowaniu  projektów umów dotyczących transakcji sprzedaży nieruchomości, również we współpracy z notariuszem, w odniesieniu do umów deweloperskich;
-  świadcząc kompleksową pomocy prawną na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność budowlaną lub/i deweloperską, również na podstawie umów o świadczenie stałej pomocy prawnej;
- w sprawdzeniu i/lub regulowaniu stanu prawnego  nieruchomości;
-   obsługując podmioty świadczące usługi budowlane, również w zakresie reprezentacji Ich w procesach min dotyczących dochodzenia kar umownych, wykonywania obowiązków dotyczących gwarancji lub rękojmi, w sprawach z  zakresu prawa pracy wytaczanych także  przez pracowników, innych - na tle zastosowania przepisów prawa budowlanego.

 

4)    OBSŁUGA SPÓŁEK, SPÓŁDZIELNI, STOWARZYSZEŃ I JEDNOSTEK KULTURY:

Klienci:
- BENETTON RETAIL POLAND SP. Z O.O. 
- INSTAL KRAKÓW S.A
-  GRAAL STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECI 
- KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
- DRABPOL SP.JAWNA, 
- CHEMOBUDOWA KRAKÓW S.A, 
- KRAKODLEW S.A
- PROIMEX. SP. Z O.O.,
- POL-STEEL SP. Z O.O. 
- MODERN CAST SP. Z O.O.
-TALENTO SP. Z O.O.
- S4T SP. Z O.O.
- VISIONA POLSKA SP. Z O.O.
- SCANDIA COSMETICS SP. Z O.O.
- CPS SP. Z O.O.
- PyroKat Sp. z o.o.
-Catalytic Power Systems Sp. z o.o.
-New Catalytic Energy Sp. z o.o.

KANCELARIA OBSŁUGUJE SPÓŁKI BUDOWLANE,  DEWELOPERSKIE, Z SEKTORA IT, ZAGRANICZNE PRZEDSTAWICIELSTWA, FIRMY SIECIOWE, PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW, SPÓŁKI GIEŁDOWE, JEDNOSTKI KULTURY, INNE.


-    reprezentowanie Spółek, w negocjacjach handlowych prowadzonych samodzielnie lub przy udziale członków zarządu reprezentowanych spółek.
-    doradztwo i wsparcie biznesowe organów Spółek, Spółdzielni i Stowarzyszeń.
-    opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów niezbędnych w funkcjonowaniu Spółek w tym min umów sprzedaży, dostawy, najmu, współpracy, innych
-    przygotowanie i obsługa walnych zgromadzeń , przygotowanie uchwał, sprawozdań, prowadzenie walnych zgromadzeń, posiedzeń organów spółek. 
-    opracowywanie regulaminów niezbędnych dla funkcjonowania Spółek, w tym regulaminów zarządu,  rady nadzorczej;
-    doradztwo w sprawach związanych ze sprzedażą oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, 
-    doradztwo w sprawach związanych z restrukturyzacją spółek w tym min przez podział Spółek lub ich  połączenie.
-    prowadzenie spraw sądowych z  zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.
-    doradztwo w wewnętrznych sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem spółek.
-    Bieżąca obsługa prawna spółek na podstawie umów o sprawowanie stałej obsługi prawnej.

 

 

5)    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:


-    doradztwo oraz przygotowanie opinii prawnych związanych z problematyką zamówień publicznych 
-    pomoc prawna przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
-    opiniowanie ogólnych warunków przetargowych;
-    kompleksowe doradztwo prawne w  postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
-    doradztwo w zakresie przystąpienia
do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg.