W czym możemy pomóc

W czym i komu możemy pomóc:

-    Polskim i międzynarodowym podmiotom w opracowaniu lub opiniowaniu umów o współpracy handlowej;
-    Twórcom nowych technologii w zabezpieczeniu ich interesów w tworzonych/opiniowanych dla Nich umowach , w szczególności pod kątem uwolnienia od ryzyka związanego z nieprzewidywalnymi skutkami działania innowacyjnych produktów lub świadczenia usług z wykorzystaniem nowych technologii.
-    Podmiotom  gospodarczym biorącym udział w przetargach z  zastosowaniem prawa zamówień publicznych - w opiniowaniu warunków przetargowych i umów. 
-    Producentom i/lub podmiotom sprzedającym produkty pod własną marką  - w tworzeniu umów franchisingu;
-    Podmiotom z branży kreatywnej (aktorom, reżyserom, scenarzystom)- w opracowywaniu dla nich umów o stworzenie scenografii, umów w związku z kreacjami aktorskimi, umów o przeniesienie praw autorskich w związanych z reżyserią programu, przeniesienie praw autorskich dla scenarzystów, przeniesienie praw autorskich do skomponowanej  muzyki.
-    Podmiotom typu jednostki kultury – w pełnej obsłudze ich działalności, tworzeniu regulaminów, schematów organizacyjnych, umów o kooprodukcje, umów związanych  z wynajmem widowni, innych.
-    Inwestorom i deweloperom – w pełnym zakresie (podziały nieruchomości, koncepcja architektoniczna, zabezpieczenia w umowach). Przy opracowywaniu koncepcji biznesowej i dostosowaniu do niej odpowiednich umów  we współpracy z architektem, geodetą i notariuszem. 
Negocjacje  handlowe , tłumaczenia umów, opracowywanie umów mogą być świadczone w języku polskim i angielskim.