O kancelarii

O KANCELARII:

 

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych i dla osób fizycznych.

Reprezentujemy klientów w  trakcie negocjacji umów handlowych i w sporach sądowych.

Nasza specjalizacja to prawo handlowe i gospodarcze, prawo cywilne i prawo pracy. Tworzymy i opiniujemy w języku polskim i angielskim kontrakty dla twórców wykorzystujących nowe technologie i dla międzynarodowych sieci handlowych.

Obsługujemy inwestycje deweloperów.

Odzyskujemy odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych. Prowadzimy sprawy odszkodowawcze przeciwko bankom i pomagamy w negocjowaniu ugód bankowych.

Doradzamy podmiotom gospodarczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Aktorom, reżyserom, scenarzystom oferujemy pełne zabezpieczenie przy zawieranych przez nich umowach.

Doradzamy politykom i sportowcom.

 

Kancelaria świadczy pro publico bono pomoc prawną dla spółdzielni socjalnych i stowarzyszeń ze statusem OPP.  Od wielu lat uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dedykowanych dla podmiotów ekonomii społecznej, w których zakładaniu i zarządzaniu uczestniczą pracownicy kancelarii. 

Usługi są świadczone w języku polskim i angielskim. Współpraca międzynarodowa oraz obsługa przedstawicielstw spółek zagranicznych stanowi ważny element działalności Kancelarii.

Do grona klientów kancelarii należą przedsiębiorcy, korporacje międzynarodowe, twórcy nowych technologii, politycy, sportowcy i artyści.